Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

W systemie Dobre Wsparcie
wyróżniamy dwa poziomy dostępów


System webowy

System webowy przeznaczony jest dla koordynatorów Firmy Opiekuńczej w celu zarządzania opieką społeczną. Aby sprawdzić jego działanie należy wejść na stronę: 

demo.dobrewsparcie.org

Następnie zalogować się następującymi danymi:

login: dobrewsparcie@ndsfund.org
hasło: dobrewsparcie


Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna przeznaczona jest dla mieszkańców danej gminy jak również dla osób opiekujących się podopiecznymi. Aby sprawdzić jego działanie należy pobrać aplikację ze strony:

panel.dobrewsparcie.org/fundacja_demo.apk

Na początku system poprosi o zezwolenie na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia, do nawiązywania połączeniem telefonicznych i zarządzania nimi oraz na wysyłanie i wyświetlanie SMS-ów. Zezwolenia te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Po zezwoleniu system sprawdza lokalizację urządzenia. Jeśli znajduje się ono w gminie objętej programem użytkownik będzie mógł korzystać z darmowej aplikacji SOS.

Dodatkowa funkcjonalność aplikacji związana jest ze świadczeniem usług opiekuńczych i dedykowana dla opiekunów pracujących w firmie opiekuńczej. Jest ona ściśle powiązana z systemem webowym opisanym wyżej. Należy się do niej zalogować następującymi danymi:

login: dobrewsparcie@ndsfund.org
hasło: dobrewsparcie

Wersja demo powiązana jest z kalendarzem pierwszego Opiekuna w panelu webowym o nazwie - Opiekun Kalendarzowy. Aby sprawdzić działanie należy dodać odpowiednie zadania w części webowej dla tego użytkownika. Pojawią się one wtedy w aplikacji mobilnej.


Instrukcja obsługi systemu w formie krótkich filmików opisujących poszególne funkcjonalności dostępna jest tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=CiW-F9rNqWY&list=PLmQVp9esWEXpY8YDNRT7_cKx8XIwl5w3s