Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A
Dobre Wsparcie

Czym jest Dobre Wsparcie?

Dzięki wykorzystaniu technologii przyszłości i diagnozie rzeczywistych potrzeb użytkowników, Dobre Wsparcie daje nowe spojrzenie na pomoc opiekuńczą i system usług społecznych, który już dziś generuje bardzo wysokie koszty.

Siłą Dobrego Wsparcia jest powrót do relacji ludzi żyjących blisko siebie. Innowacyjny program pobudza potencjał drzemiący w społeczności lokalnej. Pozwala obniżyć koszty usług opiekuńczych w gminie i odpowiada na wyzwania przyszłości.

 

Dobra Opieka

to efektywniejsze zarządzanie usługami opiekuńczymi w gminie

Zobacz funkcjonalności
 

Dobry Opiekun

to nowoczesne usługi opiekuńcze i efektywniejsza praca opiekunów

Zobacz funkcjonalności
 

Dobra Rodzina

to wsparcie najbliższych, łatwe rozliczanie prac i stała komunikacja

Zobacz funkcjonalności
 

Dobry Sąsiad

to uzupełnienie usług opiekuńczych i aktywizacja najbliższego otoczenia

Zobacz funkcjonalności
Aplikacja SOS Dobre Wsparcie

Czyli wzajemna pomoc przy użyciu najnowszych technologii.

Dzięki aplikacji zainstalowanej w telefonie, każdy może w łatwy i szybki sposób zgłosić potrzebę lub wezwać pomoc. Aplikacja SOS dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców gminy.

Jak jest obecnie?

Jak jest w Dobrym Wsparciu?

abonament za każdą osobę objętą opieką lub za każde stanowisko pracy w instytucji

ryczałtowa opłata dla gminy za wszystkich mieszkańców i za wszystkie jednostki współpracujące

koszty liczone w tysiącach złotych na osobę

koszty liczone w groszach za osobę

miesięczny abonament za każdą opaskę i brak dowolności w doborze sprzętu

nieograniczona liczba osób korzystających bez abonamentu i dowolność w doborze sprzętu

drogie w utrzymaniu i oddalone od potrzebującego telecentrum pośredniczące w komunikacji z systemem państwowego ratownictwa medycznego<

bezkosztowe alarmowanie 6 najbliższych/sąsiadów do udzielenie szybkiej pomocy z podaniem lokalizacji potrzebującego (telefon, sms)

przypisywanie odpowiedzialności za pomoc w opiece samorządowi, brak narzędzi do stałej komunikacji z rodziną i najbliższymi w procesie wsparcia

współodpowiedzialność i nadzór nad opieką najbliższych poprzez generowanie raportów rodzinie i przypisanie współpłatności za wykonane usługi

sporadyczna kontrola nad firmą i opiekunkami, co generuje dodatkowe koszty dojazdu, czasu pracy i dodatkowych dokumentów

stały monitoring GPS bieżącej lokalizacji pracowników oraz kontrola wykonanych prac, co obniża nakłady czasowo-finansowe

czasochłonny sposób planowania zadań wymagający dużych nakładów pracy oraz konieczności codziennego wykonywania licznych połączeń telefonicznych

prosty i funkcjonalny kalendarz on-line do zarządzania pracą opiekunów z listą zadań „do zrobienia” i opcją powtarzalności zleceń, pomijając konieczność indywidualnego kontaktu telefonicznego

konieczność przygotowania czasochłonnych raportów z wykonanych prac oraz brak szybkiego dostępu do zbiorczych informacji z udzielonego wsparcia

automatycznie generowane karty czasu pracy opiekunów z dowolnego okresu oraz dostęp do historii wsparcia i danych podopiecznego

niewykorzystywanie lokalnego potencjału poprzez centralizację usług opiekuńczych

wspieranie rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych na poziomie lokalnym

komercjalizacja usług opiekuńczych

optymalizacja kosztów usług opiekuńczych poprzez aktywizację mieszkańców do wzajemnej pomocy z możliwością pracy wolontarystycznej lub odpłatnej

brak zaangażowania przydzielonych przez samorząd opiekunów i dopasowania do indywidualnych potrzeb podopiecznych

bezpośrednia znajomość potrzebpodopiecznego i zaangażowane podejściew pracę