Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A
Dobre Wsparcie

Czym jest Dobre Wsparcie?

Dzięki wykorzystaniu technologii przyszłości i diagnozie rzeczywistych potrzeb użytkowników, Dobre Wsparcie daje nowe spojrzenie na pomoc opiekuńczą i system usług społecznych, który już dziś generuje bardzo wysokie koszty.

Siłą Dobrego Wsparcia jest powrót do relacji ludzi żyjących blisko siebie. Innowacyjny program pobudza potencjał drzemiący w społeczności lokalnej. Pozwala obniżyć koszty usług opiekuńczych w gminie i odpowiada na wyzwania przyszłości.

 

Dobra Opieka

to efektywniejsze zarządzanie usługami opiekuńczymi w gminie

Zobacz funkcjonalności
 

Dobry Opiekun

to nowoczesne usługi opiekuńcze i efektywniejsza praca opiekunów

Zobacz funkcjonalności
 

Dobra Rodzina

to wsparcie najbliższych, łatwe rozliczanie prac i stała komunikacja

Zobacz funkcjonalności
 

Dobry Sąsiad

to uzupełnienie usług opiekuńczych i aktywizacja najbliższego otoczenia

Zobacz funkcjonalności
Aplikacja SOS Dobre Wsparcie

Czyli wzajemna pomoc przy użyciu najnowszych technologii.

Dzięki aplikacji zainstalowanej w telefonie, każdy może w łatwy i szybki sposób zgłosić potrzebę lub wezwać pomoc. Aplikacja SOS dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców gminy.

Dobre Wsparcie

Jak przystąpić do Dobrego Wsparcia?

 1. Sprawdź, jak działa Dobre Wsparcie w wersji DEMO albo wypróbuj Program przez 30 dni bezpłatnie, bez zobowiązań. Zrezygnuj, kiedy chcesz - to nic nie kosztuje!

  Skontaktuj się z nami – napisz nam e-mail: biuro@dobrewsparcie.org odezwiemy się do Ciebie i umówimy się na indywidualne spotkanie on-line. 20 minut wystarczy, aby poznać jak Dobre Wsparcie ułatwia pracę oraz jak działają najważniejsze funkcjonalności Programu.
 2. Pobierz umowę i sprawdź jakie mamy założenia: Pobierz wzór umowy
 3. Wierzymy w ekonomię dobra wspólnego, dlatego u nas jedna opłata obejmuje wszystkie funkcjonalności Programu (tzn.: Dobry Opiekun, Dobra Opieka, Dobra Rodzina, Dobry Sąsiad, SOS).

  Dajemy też możliwość tworzenia nieograniczonej ilości kont oraz bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców, w tym możliwość przypisywania urządzeń przywołujących GSM (opaski alarmowe-smartwatch) bez dodatkowych kosztów jednostkowych.

  Cennik

  Możesz również zamówić szkolenie indywidualne: 536 060 202,
  biuro@dobrewsparcie.org
 1. Skontaktuj się z nami – napisz nam e-mail: biuro@dobrewsparcie.org odezwiemy się do Ciebie i umówimy na indywidualne spotkanie on-line. 20 minut wystarczy, aby poznać jak Dobre Wsparcie ułatwia pracę oraz jak działają najważniejsze funkcjonalności Programu.

  Sprawdź, jak działa Dobre Wsparcie. Eksperymentuj w wersji DEMO albo wypróbuj Program przez 30 dni bezpłatnie, bez zobowiązań, zrezygnuj, kiedy chcesz - to nic nie kosztuje!
 2. Pobierz umowę i sprawdź jakie mamy założenia: Pobierz wzór umowy
 3. Przystępując do Programu Dobre Wsparcie otrzymujesz dostęp do wszystkich funkcjonalności Dobrej Opieki i Dobrego Opiekuna. Możesz zostać lokalnym dobroczyńcą i umożliwić wszystkim mieszkańcom swojej gminy bezpłatny dostęp do Przycisku SOS.

  Dajemy też możliwość tworzenia nieograniczonej ilości kont oraz przypisywania urządzeń przywołujących GSM (opaski alarmowe-smartwatch) bez dodatkowych kosztów jednostkowych.

  Cennik

  Możesz również zamówić szkolenie indywidualne: 536 060 202,
  biuro@dobrewsparcie.org
 1. To proste i bezpłatne dla Ciebie!
  Zainstaluj Aplikację na swoim smartfonie i postępuj zgodnie z podpowiedziami aplikacji. System samodzielnie zweryfikuję czy Twoja gmina jest już w Programie Dobre Wsparcie.
 2. Jeśli Twój samorząd przyłączył się do Programu - to Korzystaj BEZPŁATNIE ze wszystkich funkcjonalności Dobrej Rodziny i Dobrego Sąsiada oraz Systemu SOS.

  Chcesz ZROBIĆ COŚ DOBREGO i dorobić do budżetu domowego? Może dawać wsparcie poprzez oferowanie lokalnych usług sąsiedzkich, gdzie w prosty sposób pomagasz innym i uzupełniasz swój portwel czyniąc dobro lokalnie.

  Potrzebujesz POMOCY i szukasz dostępnych finansowo podstawowych usług opiekuńczych dla bliskiej Ci osoby? Możesz wyszukać kogoś, kto mieszka po sąsiedzku i jest gotowy okazać Ci wsparcie
 3. Jeśli Twój samorząd nie przyłączył się do Programu - to pomóż nam pokazać, że omija Was coś Dobrego!

  Przekaż informacje o tym Programie przedstawicielom miejscowych Władz. Niech sprawdzą, jak może działać Dobre Wsparcie na terenie ich gminy i wypróbują Program przez 30 dni bezpłatnie!

  Możesz też porozmawiać z lokalnym Dobroczyńcom, który zgłosi się do Dobrego Wsparcia w imieniu Waszego samorządu.
 1. Masz kontakt z samorządami? Dostrzegasz potrzebę rozwoju lokalnych usług opiekuńczych? Chcesz ZROBIĆ COŚ DOBREGO dla swojego regionu, województwa lub miasta? Działasz w obszarze pożytku publicznego, jako organizacja pozarządowa lub innych podmiotów ekonomii społecznej?

  Zostań naszym Lokalnym Partnerem. Przyłącz się do Dobrego Wsparcia i pomóż nam rozwijać program w samorządach, gdzie prowadzisz swoje działania.
 2. Nasz Model ekonomii dobra wspólnego zakłada, że 10% powtarzających się co miesiąc przychodów jest przekazane dla Partnerów Lokalnych, którzy obejmują wsparciem dany samorząd. Tak wzmacniamy potencjał miejscowy i budujemy stabilność finansową trzeciego sektora.
 3. 1)Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami – napisz nam e-mail: biuro@dobrewsparcie.org odezwiemy się do Ciebie i umówimy się na indywidualne spotkanie on-line.

Jak jest obecnie?

Jak jest w Dobrym Wsparciu?

abonament za każdą osobę objętą opieką lub za każde stanowisko pracy w instytucji

ryczałtowa opłata dla gminy za wszystkich mieszkańców i za wszystkie jednostki współpracujące

koszty liczone w tysiącach złotych na osobę

koszty liczone w groszach za osobę

miesięczny abonament za każdą opaskę i brak dowolności w doborze sprzętu

nieograniczona liczba osób korzystających bez abonamentu i dowolność w doborze sprzętu

drogie w utrzymaniu i oddalone od potrzebującego telecentrum pośredniczące w komunikacji z systemem państwowego ratownictwa medycznego<

bezkosztowe alarmowanie 6 najbliższych/sąsiadów do udzielenie szybkiej pomocy z podaniem lokalizacji potrzebującego (telefon, sms)

przypisywanie odpowiedzialności za pomoc w opiece samorządowi, brak narzędzi do stałej komunikacji z rodziną i najbliższymi w procesie wsparcia

współodpowiedzialność i nadzór nad opieką najbliższych poprzez generowanie raportów rodzinie i przypisanie współpłatności za wykonane usługi

sporadyczna kontrola nad firmą i opiekunkami, co generuje dodatkowe koszty dojazdu, czasu pracy i dodatkowych dokumentów

stały monitoring GPS bieżącej lokalizacji pracowników oraz kontrola wykonanych prac, co obniża nakłady czasowo-finansowe

czasochłonny sposób planowania zadań wymagający dużych nakładów pracy oraz konieczności codziennego wykonywania licznych połączeń telefonicznych

prosty i funkcjonalny kalendarz on-line do zarządzania pracą opiekunów z listą zadań „do zrobienia” i opcją powtarzalności zleceń, pomijając konieczność indywidualnego kontaktu telefonicznego

konieczność przygotowania czasochłonnych raportów z wykonanych prac oraz brak szybkiego dostępu do zbiorczych informacji z udzielonego wsparcia

automatycznie generowane karty czasu pracy opiekunów z dowolnego okresu oraz dostęp do historii wsparcia i danych podopiecznego

niewykorzystywanie lokalnego potencjału poprzez centralizację usług opiekuńczych

wspieranie rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych na poziomie lokalnym

komercjalizacja usług opiekuńczych

optymalizacja kosztów usług opiekuńczych poprzez aktywizację mieszkańców do wzajemnej pomocy z możliwością pracy wolontarystycznej lub odpłatnej

brak zaangażowania przydzielonych przez samorząd opiekunów i dopasowania do indywidualnych potrzeb podopiecznych

bezpośrednia znajomość potrzebpodopiecznego i zaangażowane podejściew pracę