Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A
Dobre Wsparcie

Czym jest Dobre Wsparcie?

Dzięki wykorzystaniu technologii przyszłości i diagnozie rzeczywistych potrzeb użytkowników, Dobre Wsparcie daje nowe spojrzenie na pomoc opiekuńczą i system usług społecznych, który już dziś generuje bardzo wysokie koszty.

Siłą Dobrego Wsparcia jest powrót do relacji ludzi żyjących blisko siebie. Innowacyjny program pobudza potencjał drzemiący w społeczności lokalnej. Pozwala obniżyć koszty usług opiekuńczych w gminie i odpowiada na wyzwania przyszłości.

 

Dobra Opieka

to efektywniejsze zarządzanie usługami opiekuńczymi w gminie

Zobacz funkcjonalności
 

Dobry Opiekun

to nowoczesne usługi opiekuńcze i efektywniejsza praca opiekunów

Zobacz funkcjonalności
 

Dobra Rodzina

to wsparcie najbliższych, łatwe rozliczanie prac i stała komunikacja

Zobacz funkcjonalności
 

Dobry Sąsiad

to uzupełnienie usług opiekuńczych i aktywizacja najbliższego otoczenia

Zobacz funkcjonalności
Aplikacja SOS Dobre Wsparcie

Czyli wzajemna pomoc przy użyciu najnowszych technologii.

Dzięki aplikacji zainstalowanej w telefonie, każdy może w łatwy i szybki sposób zgłosić swoją potrzebę pomocy. Aplikacja SOS dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy podpiszą porozumienie z Operatorem Programu.

Dobre Wsparcie

Jak przystąpić do Dobrego Wsparcia?

 1. Pobierz aplikację i sprawdź, jak to działa – to nic nie kosztuje!
 2. Sprawdź, ilu masz potencjalnych odbiorców w gminie (np. instytucje świadczące usługi pomocy społecznej, ośrodki MOPS i GOPS, firmy opiekuńcze) U nas płacisz tylko jeden abonament za wszystkich mieszkańców!

  Cennik
 3. Wypróbuj DEMO i skontaktuj się z nami:

  536 060 202
  biuro@dobrewsparcie.org
 4. Pobierz umowę i sprawdź jakie mamy założenia

  Pobierz umowę
 5. Możesz zamówić szkolenie indywidualne:

  536 060 202
  biuro@dobrewsparcie.org
 6. Przystępując do Programu Dobre Wsparcie, zapewniasz BEZPŁATNY dostęp do Aplikacji SOS dla wszystkich mieszkańców!
 1. Sprawdź, czy Twoja gmina jest już w Programie Dobre Wsparcie. Aby to uczynić, zainstaluj Aplikację na swoim smartfonie i wpisz adres. System zweryfikuję tę informację za Ciebie.
 2. Jeśli nie należycie jeszcze do Programu, skontaktujcie się z Włodarzem swojej gminy LUB sam podpisz z nami umowę i działaj na rzecz wszystkich mieszkańców udostępniając im BEPŁATNY dostęp do wszystkich funkcjonalności programu.
 3. Pobierz umowę i sprawdź jakie mamy założenia
 4. Możesz zamówić szkolenie indywidualne:

  536 060 202
  biuro@dobrewsparcie.org
 5. Przystępując do Programu Dobre Wsparcie, zapewniasz BEZPŁATNY dostęp do Aplikacji SOS dla wszystkich mieszkańców!
 1. Sprawdź, czy Twoja gmina jest już w Programie Dobre Wsparcie. Aby to uczynić, zainstaluj Aplikację na swoim smartfonie i wpisz adres. System zweryfikuję tę informację za Ciebie.
 2. Jeśli nie należycie jeszcze do Programu, skontaktujcie się z Włodarzem swojej gminy, aby podpisać z nami umowę
 3. Jeśli Twoja gmina jest już w Programie, pobierz Aplikację i BEZPŁATNIE korzystaj ze wszystkich funkcjonalności Dobrego Wsparcia, np.:
  • wgląd rodziny do wykonanych prac u bliskiej osoby oraz ich rozliczenie
  • wskazanie 6 bliskich do szybkiego zaalarmowania potrzeby w systemie SOS
  • opcja weryfikacji, wyboru i oceny opiekunów
 4. Pobierz umowę i sprawdź jakie mamy założenia
 5. Przystępując do Programu Dobre Wsparcie, wszyscy mieszkańcy Twojej gminy BEZPŁATNY dostęp do Aplikacji SOS dla wszystkich mieszkańców!
 1. Sprawdź, czy Twoja gmina jest już w Programie Dobre Wsparcie. Aby to uczynić, zainstaluj Aplikację na swoim smartfonie i wpisz adres. System zweryfikuję tę informację za Ciebie.
 2. Jeśli nie należycie jeszcze do Programu, skontaktujcie się z Włodarzem swojej gminy, aby podpisać z nami umowę
 3. Jeśli Twoja gmina jest już w Programie, pobierz Aplikację i BEZPŁATNIE korzystaj ze wszystkich funkcjonalności Dobrego Wsparcia, np.:
  • opcja wyboru niezależnego opiekuna poza godzinami pracy opiekunów przypisanych przez podmiot gminnej Opieki
  • umożliwienie podjęcia dodatkowej aktywności zawodowej
  • wskazanie lokalizacji GPS osoby potrzebującej wraz ze wskazówkami i czasem dojazdu

Jak jest obecnie?

Jak jest w Dobrym Wsparciu?

abonament za każdą osobę objętą opieką lub za każde stanowisko pracy w instytucji

ryczałtowa opłata dla gminy za wszystkich mieszkańców i za wszystkie jednostki współpracujące

koszty liczone w tysiącach złotych na osobę

koszty liczone w groszach za osobę

miesięczny abonament za każdą opaskę i brak dowolności w doborze sprzętu

nieograniczona liczba osób korzystających bez abonamentu i dowolność w doborze sprzętu

drogie w utrzymaniu i oddalone od potrzebującego telecentrum pośredniczące w komunikacji z systemem państwowego ratownictwa medycznego<

bezkosztowe alarmowanie 6 najbliższych/sąsiadów do udzielenie szybkiej pomocy z podaniem lokalizacji potrzebującego (telefon, sms)

przypisywanie odpowiedzialności za pomoc w opiece samorządowi, brak narzędzi do stałej komunikacji z rodziną i najbliższymi w procesie wsparcia

współodpowiedzialność i nadzór nad opieką najbliższych poprzez generowanie raportów rodzinie i przypisanie współpłatności za wykonane usługi

sporadyczna kontrola nad firmą i opiekunkami, co generuje dodatkowe koszty dojazdu, czasu pracy i dodatkowych dokumentów

stały monitoring GPS bieżącej lokalizacji pracowników oraz kontrola wykonanych prac, co obniża nakłady czasowo-finansowe

czasochłonny sposób planowania zadań wymagający dużych nakładów pracy oraz konieczności codziennego wykonywania licznych połączeń telefonicznych

prosty i funkcjonalny kalendarz on-line do zarządzania pracą opiekunów z listą zadań „do zrobienia” i opcją powtarzalności zleceń, pomijając konieczność indywidualnego kontaktu telefonicznego

konieczność przygotowania czasochłonnych raportów z wykonanych prac oraz brak szybkiego dostępu do zbiorczych informacji z udzielonego wsparcia

automatycznie generowane karty czasu pracy opiekunów z dowolnego okresu oraz dostęp do historii wsparcia i danych podopiecznego

niewykorzystywanie lokalnego potencjału poprzez centralizację usług opiekuńczych

wspieranie rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych na poziomie lokalnym

komercjalizacja usług opiekuńczych

optymalizacja kosztów usług opiekuńczych poprzez aktywizację mieszkańców do wzajemnej pomocy z możliwością pracy wolontarystycznej lub odpłatnej

brak zaangażowania przydzielonych przez samorząd opiekunów i dopasowania do indywidualnych potrzeb podopiecznych

bezpośrednia znajomość potrzebpodopiecznego i zaangażowane podejściew pracę

Cennik

Wybierz odpowiedni plan.

Wypracowane niskie koszty wdrażania Programu Dobre Wsparcie są moż- liwe dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej oraz wspar- ciu Budżetu Państwa. Zysk ze sprzedaży abonamentu za Dobre Wsparcie w całości przeznaczony będzie na działalność w obszarze pożytku publicznego, by wzmocnić potencjał i kapitał ludzki w Polsce.

Umowa na 1 rok

do 5 tysięcy mieszkańców 336 zł/m-c

od 5 do 15 tysięcy mieszkańców 686 zł/m-c

od 15 do 50 tysięcy mieszkańców 1134 zł/m-c

od 50 do 100 tysięcy mieszkańców 1386 zł/m-c

powyżej 100 tysięcy mieszkańców 1,4 grosz/os

Przystąp

Umowa na 2 lata

do 5 tysięcy mieszkańców 312 zł/m-c

od 5 do 15 tysięcy mieszkańców 637 zł/m-c

od 15 do 50 tysięcy mieszkańców 1053 zł/m-c

od 50 do 100 tysięcy mieszkańców 1287 zł/m-c

powyżej 100 tysięcy mieszkańców 1,3 grosz/os

Przystąp